CAO

Cao

Repro Nederland heeft een eigen cao, de Cao voor het Reprografisch Bedrijf. Partijen aan werknemerszijde zijn FNV KIEM en CNV Media.

Geregeld in de cao zijn niet alleen de primaire arbeidsvoorwaarden zoals arbeidstijden, lonen en vakantie. Door overleg en samenwerking tussen werkgevers en werknemers is ook een groot aantal andere regelingen ontstaan, onder andere op het gebied van opleidingen en werkgelegenheid. Zo kent de Cao voor het Reprografisch Bedrijf een opleidingsrecht, het recht op loopbaanadvies en een verplichting tot het plaatsen van stagiaires.

Klik hier om de cao in te zien.