Repro Nederland

Repronorm

Repronorm is een stelsel van regels waaraan bedrijven moeten voldoen om lid te zijn van de Vereniging Repro Nederland. Ze zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Leden van de vereniging werken hoofdzakelijk voor de zakelijke markt, beschikken over aantoonbare reprografische kennis en-of ervaring, zijn gebonden aan regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden (cao) en streven naar een optimale bedrijfsorganisatie, optimale serviceverlening en milieuvriendelijke productie. Ze zijn ook verplicht regels te hanteren voor de geheimhouding van klantengegevens en bijvoorbeeld ook om elkaar te ondersteunen in het geval van calamiteiten.

Repro Nederland

De Vereniging Repro Nederland of kortweg ‘Repro Nederland’ werd opgericht in 1938. De vereniging telt ongeveer 25 leden met in totaal circa 60 vestigingen.

Doel van Repro Nederland is het behartigen van de belangen van reprografische ondernemingen in het algemeen en in het bijzonder van haar leden. Belangrijk in dit verband is de Cao voor het Reprografisch Bedrijf en alle hiermee samenhangende bedrijfstakregelingen, waaronder een pensioenregeling.

Leden van Repro Nederland zijn reprografische ondernemingen: bedrijven die vaak een breed scala aan reprografische en aanverwante diensten verlenen, variërend van het scannen van archieven en databeheer tot en met het printen en monteren van tentoonstellingswanden en autobelettering, en van het printen van bouwtekeningen, affiches en banners tot en met het printen, afwerken (binden) en eventueel adresseren en verzenden van rapporten, brochures, folders en nieuwsbrieven.

Behalve scannen, dtp-werk, printen (van A4 tot A0 en vaak nog veel groter), afwerking en distributie, behoort het bezorgen van printwerk tot de dagelijkse werkzaamheden. Veel reprobedrijven hebben een eigen (dagelijkse) bezorgdienst.

Sommige leden van Repro Nederland treden naar buiten met de producten die zij maken (handboeken, catalogi, jaarverslagen, proefschriften, syllabi, losbladige uitgaven, leerstof, posters, displays, circulaires, bijsluiters, strooibiljetten, formulieren, uitnodigingen etc. etc.), andere met ‘digitaliseren’, ‘digitaal drukken’, ‘digitale zeefdruk’, ‘printing on demand’ en ‘personaliseren’. Het zegt iets over de markten die ze bedienen en over het brede pakket aan reprografische mogelijkheden.